Μετασχηματιστής μικρός
A/M: 
0580
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 741
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Μετασχηματιστής μικρός
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο