Μηχανικός ζυγός
A/M: 
0059
Παλαιός αριθμός: 
41065 (γραμμένο), ΜΤ 57 (γραμμένο), 4 (αυτοκόλ. νεότερο)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
[No] 41065 (πάνω στο ταμπελάκι του κατασκευαστή, μέσα στο όργανο με την ένδειξη μέτρησης)
Διαστάσεις: 
Μήκος: 38 cm, Πλάτος: 28,5 cm (μαζί με τα πόδια της βιτρίνας), Ύψος: 49,5 cm (βιτρίνα)
Είδος μηχανήματος: 
Μηχανικός ζυγός μεγάλης ακρίβειας με απόσβεση ταλαντώσεων
Εταιρεία κατασκευής: 
Sartorius-Werke, A.-G., Göttingen
Έτος κατασκευής: 
1915 - 1920
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γυαλί (η βιτρίνα) - κρύσταλλο (η βάση του ζυγού) - μπρούτζος
Περισσότερες φωτογραφίες: