Μικροσκόπιο με εξαρτήματα
A/M: 
0659
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Μικροσκόπιο με εξαρτήματα