Μικρο-διαθλασίμετρο
A/M: 
0247
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
565
Διαστάσεις: 
Μήκος 30 cm, Πλάτος 17,5 cm, Ύψος 31 cm
Είδος μηχανήματος: 
Μικρο-διαθλασίμετρο (Mikro-Refraktometer)
Εταιρεία κατασκευής: 
Leitz - Jelley, Ernst Leitz, Wetzlar, Germany
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - πλαστικό