Μοντέλο συσκευής στράγγισης και ξήρανσης
A/M: 
0539
Παλαιός αριθμός: 
52002 (αρ. καταλόγου, βλ. βιβλιογραφία)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Αποτελείται από γυάλινο κώδωνα και συρμάτινο δικτυωτό
Είδος μηχανήματος: 
Μοντέλο συσκευής στράγγισης και ξήρανσης βάσει της αρχής της φυγοκέντρου
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Chemnitz
Έτος κατασκευής: 
περ. 1914
Υλικό κατασκευής: 
Γυαλί - μέταλλο