Μονωτικό δοχείο μεταφοράς αντιδραστηρίων
A/M: 
0701
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Μονωτικό δοχείο μεταφοράς αντιδραστηρίων
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1950
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο