Μυλόπετρα χειρόμυλου
A/M: 
0153
Παλαιός αριθμός: 
91 (αυτοκόλ.)
Ενότητα: 
Γεωργικά εργαλεία
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Πέτρα
Διαστάσεις: 
Διάμ. 39,5 cm, Ύψος 12 cm - Διάμ. 40 cm, Ύψος 9 cm
Είδος μηχανήματος: 
Μυλόπετρα χειρόμυλου