Οπτικό φράγμα
A/M: 
0555
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 340, 50208
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Οπτικό φράγμα
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο