Πηρούνα για λίχνισμα
A/M: 
0199
Παλαιός αριθμός: 
0050 (αυτοκόλ. νεότ.)
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Αγοράστηκε από παλαιοπωλείο
Διαστάσεις: 
Μήκος 176 cm, Πλάτος 37,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πηρούνα (τρίκρανο) για το λίχνισμα στο αλώνι
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο