Πηρούνα για λίχνισμα
A/M: 
0207
Παλαιός αριθμός: 
0049 (αυτοκόλ. νεότ.)
Ενότητα: 
Γεωργικά εργαλεία
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Με τρία δόντια. Αγορά από παλαιοπωλείο.
Διαστάσεις: 
Πλάτος 42,5 cm, Ύψος 167 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πηρούνα (τρίκρανο) για το λίχνισμα στο αλώνι
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο