Πρόπλασμα
A/M: 
0310
Παλαιός αριθμός: 
7 (χειρόγραφο) (αποτελούν μία ενότητα προπλασμάτων τα 0310.-0311. και 0314.-0320.)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 12 cm, Πλάτος 7 cm, Ύψος 17,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα
Εταιρεία κατασκευής: 
Denoyer-Geppert Co., Models - charts - skeletons - slides, Chicago, USA
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γύψος
Περισσότερες φωτογραφίες: