Πρόπλασμα άγνωστο
A/M: 
0382
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 57 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 41 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα άγνωστο
Υλικό κατασκευής: 
Γύψος