Πρόπλασμα άγνωστο
A/M: 
0385
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 60 cm, Πλάτος 14,5 cm, Ύψος 39,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα άγνωστο
Υλικό κατασκευής: 
Γύψος