Πρόπλασμα άγνωστο
A/M: 
0386
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 55 cm, Πλάτος 24,5 cm, Ύψος 18 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα άγνωστο
Υλικό κατασκευής: 
Γύψος - μέταλλο