Πρόπλασμα άγνωστο
A/M: 
0387
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 57 cm, Πλάτος 41 cm, Ύψος 22 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα άγνωστο
Υλικό κατασκευής: 
Γύψος
Περισσότερες φωτογραφίες: