Πρόπλασμα
A/M: 
0326
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 44 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα (ανάλογο με το 0325., αλλά του λείπει η ετικέτα)
Εταιρεία κατασκευής: 
DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γύψος - μέταλλο - χαρτί