Πρόπλασμα
A/M: 
0367
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 45 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα (χωρίς ταμπέλα καταγραφής)
Εταιρεία κατασκευής: 
Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο
Περισσότερες φωτογραφίες: