Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
A/M: 
0324
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 20 cm, Πλάτος 20 cm, Ύψος 35,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE, Germination du Haricot (Phaseolus vulgaris), Plante dicotylédone
Εταιρεία κατασκευής: 
DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γύψος - μέταλλο - χαρτί
Περισσότερες φωτογραφίες: