Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
A/M: 
0372
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 20 cm, Πλάτος 15 cm, Ύψος 43,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE, Inflorescence en Cyme Unipare Scorpioide
Εταιρεία κατασκευής: 
Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο