Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
A/M: 
0384
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 40 cm, Πλάτος 30 cm, Ύψος 60 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE, Feuille. Coupe transversale
Εταιρεία κατασκευής: 
DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Usine 9, Rue Chanez, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - μέταλλο - γύψος
Περισσότερες φωτογραφίες: