Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
A/M: 
0307
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 24 cm, Πλάτος 24 cm, Ύψος 47,5 cm μέγ.
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE, Germination du Blé (triticum Sativum), Plante monocotylédone
Εταιρεία κατασκευής: 
Les fils D’ Émile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γύψος - μέταλλο - χαρτί