Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
A/M: 
0309
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 24 cm, Πλάτος 23,6 cm, Ύψος 28,7 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE, Germination du Blé (triticum Sativum), Plante monocotylédone
Εταιρεία κατασκευής: 
Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γύψος - μέταλλο - χαρτί
Περισσότερες φωτογραφίες: