Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE
A/M: 
0313
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 30 cm μέγ., Πλάτος 20 cm, Ύψος 48,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Πρόπλασμα: ANATOMIE VÉGÉTALE, Fleur de Blé, Triticum sativum, Graminée
Εταιρεία κατασκευής: 
Les fils D’ Émile Deyrolle, DEYROLLE, 46, Rue du Bac, Paris
Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο - γύψος - μέταλλο - χαρτί
Περισσότερες φωτογραφίες: