Στήριγμα με δακτυλίους για σωλήνες
A/M: 
0281
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Με δύο δακτυλίους (2 τεμάχια). Με έναν δακτύλιο (1 τεμάχιο).
Διαστάσεις: 
Μήκος 28 cm, Πλάτος 15,5 cm, Ύψος 92 cm - Μήκος 28 cm, Πλάτος 15,5 cm, Ύψος 92 cm - Μήκος 25 cm, Πλάτος 15,5 cm, Ύψος 103 cm
Είδος μηχανήματος: 
Στήριγμα με δακτυλίους για σωλήνες (3 τεμάχια)
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο