Στατό με μετρητή για σωλήνα υδραργύρου
A/M: 
0624
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Στατό με μετρητή για σωλήνα υδραργύρου