Στατό
A/M: 
0656
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Στατό