Συσκευή διάθλασης και αντανάκλασης
A/M: 
0062
Παλαιός αριθμός: 
53856 (γραμμένο και αυτοκόλ.), ΟΠ 305
Διαστάσεις: 
Μήκος: 44 cm, Πλάτος: 25 cm, Ύψος: 65 cm (η βιτρίνα)
Είδος μηχανήματος: 
Συσκευή για το νόμο της διάθλασης και της αντανάκλασης
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A. G., Chemnitz
Έτος κατασκευής: 
1925 - 1930
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο άλλο και μπρούτζος - γυαλί - καθρέφτης
Περισσότερες φωτογραφίες: