Συσκευή ηλεκτρόλυσης
A/M: 
0400
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 401 (χειρόγραφο), 62182 (χειρόγραφο)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Διάμ. βάσης 15 cm μέγ., Ύψος 37,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Συσκευή ηλεκτρόλυσης (υδρογόνο-οξυγόνο) (Λ. Μπ.)
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Chemnitz
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί