Συσκευή κλασματικής απόσταξης
A/M: 
0614
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Συσκευή κλασματικής απόσταξης
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί