Συσκευή κλασματικής απόσταξης
A/M: 
0649
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Η λυχνία στη βάση: 1.000 W-200 V
Διαστάσεις: 
Μήκος 41 cm, Πλάτος 42 cm, Ύψος 91,5 cm
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Συσκευή κλασματικής απόσταξης
Εταιρεία κατασκευής: 
Το γυάλινο τμήμα: Jena er Glas, Rasotherm 2000 ml, Made in GDR
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1970
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί - βακελίτης