Συσκευή παροχής ρευστού
A/M: 
0577
Παλαιός αριθμός: 
ΥΔ 111
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Συσκευή παροχής ρευστού
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο