Συσκευή Kipp
A/M: 
0732
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Συσκευή Kipp
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1950
Υλικό κατασκευής: 
Γυαλί