Σωλήνας εκκένωσης αερίου
A/M: 
0679
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 333
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Σωλήνας εκκένωσης αερίου