Σύστημα για βάρη
A/M: 
0585
Παλαιός αριθμός: 
ΗΛ 407
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Σύστημα για βάρη
Εταιρεία κατασκευής: 
Max Kohl A.G., Chemnitz
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο