Σύστημα μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα
A/M: 
0668
Είδος μηχανήματος: 
Σύστημα μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε θερμότητα (2 όμοια και ένα με ξύλο και μέταλλο)