Τμήμα αντλίας
A/M: 
0499
Παλαιός αριθμός: 
ΥΔ 95 (χειρόγραφο), 52633 (χειρόγραφο και σκισμένη αυτοκόλ. ταμπέλα)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Διαστάσεις: 
Μήκος 12,7 cm, Πλάτος 5,5 cm, Ύψος 28,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Τμήμα αντλίας με έμβολο και στόμιο εξόδου
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί
Περισσότερες φωτογραφίες: