Τμήμα οργάνου οπτικής
A/M: 
0611
Παλαιός αριθμός: 
Οπ 341
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Τμήμα οργάνου οπτικής
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο