Υγρασιόμετρο
A/M: 
0652
Προέλευση: 
Είδος μηχανήματος: 
Υγρασιόμετρο