Υπολογιστής HP
A/M: 
0690
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Δωρεά (ατομική) Φραγκουδάκη (Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών), 21/07/2009
Είδος μηχανήματος: 
Υπολογιστής HP (με οδηγίες χρήσης και φορτιστή)