Υπολογιστικός κανόνας FABER CASTELL
A/M: 
0689
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Δωρεά (ατομική) Φραγκουδάκη (Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών), 21/07/2009
Είδος μηχανήματος: 
Υπολογιστικός κανόνας FABER CASTELL (με οδηγίες χρήσης)