Φλογοφωτόμετρο
A/M: 
0299
Παλαιός αριθμός: 
104 (αυτοκόλ.)
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Model 6, No 3675, 110, 240 V, ~100 VA
Διαστάσεις: 
Μήκος 62,5 cm, Πλάτος 49,5 cm, Ύψος 25,5 cm
Είδος μηχανήματος: 
Φλογοφωτόμετρο
Εταιρεία κατασκευής: 
DRB Lange
Έτος κατασκευής: 
Δεκ. 1960
Υλικό κατασκευής: 
Μέταλλο - γυαλί - πλαστικό