Χορδές γέφυρας Wheatstone
A/M: 
0623
Ενότητα: 
Επιστημονικά όργανα
Είδος μηχανήματος: 
Χορδές γέφυρας Wheatstone