Θεοφανόπουλος
Νικόλαος
Θητεία: 
1958 - 1961
Βιογραφικά στοιχεία: 

(1914 - ) Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του Ιωάννη, που ήταν επίσης Καθηγητής στην Α.Γ.Σ.Α. Πτυχιούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του Ε.Μ.Π. και διδάκτορας του Πολυτεχνείου του Βερολίνου. Το 1947 εκλέχτηκε Έκτακτος και το 1953 Τακτικός Καθηγητής Στοιχείων Μηχανών του ΕΜΠ. Από το 1958 μέχρι το 1961, δίδαξε, με ανάθεση διδασκαλίας, Γεωργική Μηχανολογία στην Α.Γ.Σ.Α.