Ιωαννίδης Μιλτιάδης
Ιωαννίδης
Μιλτιάδης
Εργαστήριο: 
Θητεία: 
1920 - 1937
Βιογραφικά στοιχεία: 

(1878-1942). Καθηγητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Επιμελητής του Εθνικού Πανεπιστημίου. Διορίστηκε στη Γεωπονική το 1920 προσωρινός επί επιμισθίω Καθηγητής της Γενικής Χημείας. Το 1934 τοποθετήθηκε ως Τακτικός Καθηγητής στην Α.Γ.Σ.Α. Επίσης το 1933 του ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος της Γεωργικής Χημείας μέχρι το διορισμό του εκλεγέντος Ν. Ρουσόπουλου.