Κρητικός Νικόλαος
Κρητικός
Νικόλαος
Θητεία: 
1920 - 1947
Βιογραφικά στοιχεία: 

(1888 - 1947). Γεννήθηκε στον Πειραιά. Απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας της ίδιας Σχολής. Το 1917 διορίστηκε Καθηγητής Μετεωρολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Καθηγητής της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στην Ανωτέρα Δασολογική Σχολή Αθηνών. Το 1920 διορίστηκε προσωρινός Καθηγητής επί επιμισθίω της Έδρας Φυσικής, Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στην Α.Γ.Σ.Α. Το 1930 εκλέχτηκε Έκτακτος Επικουρικός Καθηγητής της Σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τέλος το 1937 εκλέχτηκε Τακτικός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος το 1934-35 και για μικρό διάστημα το 1937 διατέλεσε Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών.