Μαλακατές Σπυρίδων
Μαλακατές
Σπυρίδων
Θητεία: 
1929 - 1950
Βιογραφικά στοιχεία: 

(1885 - 1950) Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φυσικών Επιστημών). Επιμελητής Γεωργικής Φυτοπαθολογίας και Βοτανικής στην Α.Γ.Σ.Α. από το 1921. Το διάστημα 1922-1924 μετέβη με υποτροφία του κράτους για ειδικές σπουδές στη Γερμανία (Μόναχο), μετά από προτροπή του Καθηγητή Ν. Μοντεσάντου. Το 1927 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής της Α.Γ.Σ.Α. από το 1929 μέχρι το θάνατό του το 1950.