Ρουσσόπουλος Νικόλαος
Ρουσσόπουλος
Νικόλαος
Εργαστήριο: 
Θητεία: 
1937 - 1968
Βιογραφικά στοιχεία: 

(1897ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 1980) Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1897. Σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1918) και συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία, ως υπότροφος του κράτους στο Γεωπονικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Nancy. Διδάκτωρ της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1937). Αρχικά διορίστηκε δόκιμος Νομογεωπόνος το 1923 και υπηρέτησε ως Καθηγητής στις Μέσες Γεωργικές Σχολές (Θεσσαλονίκη και Πατρών). Το διάστημα 1926-1935 ανέλαβε την οργάνωση και διεύθυνση του Ινστιτούτου Σταφίδας Πύργου. Το 1937 εκλέχτηκε Τακτικός Καθηγητής της Γεωργικής Χημείας στην Α.Γ.Σ.Α. και (μετά τη συγχώνευσή της στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το ίδιο έτος) Καθηγητής στη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, διατέλεσε Καθηγητής της Γεωργικής Χημείας στην Α.Γ.Σ.Α. (1946-1968) και Πρύτανης (1961-62 και 1967-68).