Ταλέλλης
Δημήτριος
Θητεία: 
1957 - 1974
Βιογραφικά στοιχεία: 

(1909 - ) Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε γεωπονία στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών και το 1933 διορίστηκε στο Ινστιτούτο Καλλιτερεύσεως Φυτών στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέμεινε μέχρι το 1957. Το 1956 αναγορεύτηκε διδάκτορας Γεωπονικών Επιστημών της Α.Γ.Σ.Α και το 1957 εκλέχτηκε Καθηγητής της Α.Γ.Σ.Α., όπου παρέμεινε μέχρι το 1974.